YAZ YIPRANAN CİLDİNİZE KIŞA GİRMEDEN BAKIM YAPIN.

YAZ YIPRANAN CİLDİNİZE KIŞA GİRMEDEN  BAKIM YAPIN.

"Allerji" kelimesi Yunanca "allos" (diğer) ve "ergon" (iş) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Allerji herhangi bir madde ile karşılaşan ve ona karşı duyarlı -hassas- hale gelen bir insanın, aynı madde ile daha sonra yeniden karşılaştığında vücudunun bu olaya aşırı tepki göstermesi durumudur.