Bu grupta her yaş grubunda sık görülen Hepatosteatoz (yağlı karaciğer) başta olmak üzere bazı metabolik karaciğer hastalıkları ve kist hidatid hastalığı, ikter(sarılık) hastalığı, safra kesesi hastalıkları ile beraber görülen hepato-biliyer hastalıkları Hepatoloji ve Gastroentoloji branş hekimi takipleri, tanı ve tedavisi için hastalarımız multidisipliner bir şekilde izlenmektedir.