DİABET (ŞEKER HASTALIĞI)

Diabet (Şeker Hastalığı) Özellikle erişkin diyabet olarak bilinen tip-2 Diabetes Mellitus ve genç yaş diyabeti, tip-1 DM hastalığının tanı ve tedavisi, düzenli kontrolleri (her 3 ayda bir HbA1c) ve yılda bir ke...

Devamı

TANSİYON PROBLEMLERİ

Tansiyon Problemleri Artık her yaş grubunda görülebilen hipertansiyon, düzenli beslenme, ilaç tedavisi, düzenli egzersiz, yaşam biçimi değişikliği ile kolayca başa çıkılabilen yaygın bir...

Devamı

KAN HASTALIKLARI

Kan Hastalıkları Düzensiz ve yetersiz beslenme, demir emilim bozukluğu ile ortaya çıkan demir eksikliği anemisi, toplumda yaygın bir sağlık sorunu olup; gerekli tanı yöntemleri ile kolayca tedavi edilebilen bir...

Devamı

TİROİD HASTALIKLARI VE GUATR

Tiroid Hastalıkları ve Guatr Tiroid bezinin diffüz ya da modüler büyümesi (Guatr) ve yetersiz hormon salgılaması (hipotiroidi) ve aşırı hormon salgılaması (hipertiroidi, tirotoksikoz) bu grupta sık gör&...

Devamı

KARACİĞER HASTALIKLARI

Karaciğer Hastalıkları Bu grupta her yaş grubunda sık görülen Hepatosteatoz (yağlı karaciğer) başta olmak üzere bazı metabolik karaciğer hastalıkları ve kist hidatid hastalığı, ikter(sarılık) hastalığı, safra kes...

Devamı

BÖBREK HASTALIKLARI

Böbrek Hastalıkları Birçok sistemik hastalıkta en çok etkin organ olan böbrekler, nefrit, piyelonefrit, nefroskleroz, idrar yolları enfeksiyonu, akut ve kronik böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi sık...

Devamı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Sindirim Sistemi Hastalıkları Bu grupta özellikle mide ve barsak hastalıkları ile safra kesesi ile ilgili problemle başı çekmektedir. Peptik ülser, kolitis ülsenoza, irritabl(spastik kolon), barsak poliple...

Devamı

METABOLİK HASTALIKLAR

Metabolik Hastalıklar Bir takım doğumsal(konjenital) enzim defektleri sonucu; bazı önemli maddelerin sentezlenememesi, substrat ürünün birikmesi ya da enzim eksikliği nedeniyle son ürünün sent...

Devamı

ROMATİZMAL HASTALIKLAR

Romatizmal Hastalıklar Bu grup içinde özellikle Romatoid Artit başta olmak üzere, SLE (Sistemik Lupus Eritematozus), mix bağ dokusu hastalığı, skleoderma, ankilozam spondilit, spondit, artritler, akut romatizma...

Devamı

KANSERİN DAHİLİ TANI VE TEDAVİSİ

Kanserin Dahili Tanı ve Tedavisi Kanser tanısındailk adım; şikayet, semptom ve bulguların bir uzman hekim tarafından dikkatlice değerlendirilmesiyle kapsamlı bir fizik muayeneden oluşur. Detaylı kan testleri yanında, organ ve s...

Devamı

KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ)

Kemik Erimesi (Osteoporoz) Özellikle 40’lı yaşlarda başlayan ve menopoz sonrası artan şiddetle devam eden bir metabolik kemik hastalığıdır. Kemik mineral yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkar. Sonrasında spon...

Devamı

OBEZİTE VE YAŞLI HASTALIKLARI

Obezite ve Yaşlı Hastalıkları Obezite Nedir? Obezite, vücut kitle indeksinin (BMİ) 30’un üzerinde olduğu durumlar için kullanılan bir terimdir. Özellikle obeziteye yol açari düzen...

Devamı