Uzman Doktor
Burak KOCAGÖZOĞLU
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doğum Tarihi : 06/29/1976
Doğum Yeri : İzmir


Öğrenim Durumu:

Orta ve Lise Öğrenimi, İzmir Amerikan Lisesi 1987-1994

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 - 2000

Yüksek Lisans, Pamukkale Üniversitesi Kulak Burun Boğaz A.B.D. 2001 - 2005

 

Uluslararası Bildiriler:

 

1) SNORİNG PREVALENCE İN ADULTS. Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B. "RHINOSTANBUL" 20thCongress of The European Rhinologic Society & 2rd International Symposium on Infection and Allergy of The Nose, İstanbul,Turkey, 18-25 Haziran 2004.

 

Ulusal Yayınlar:

 

1) Erişkin nüfusta horlama yaygınlığı

(The prevalence of snoring in adult population)

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2005;14(1-2):18-24
Cüneyt Orhan Kara, Mehmet Zencir, Bülent Topuz, Necdet Ardıç, Burak Kocagözoğlu

 

Ulusal Bildiriler:

 

1) Endolenfatik ve Perilenfatik Alanlar arasındaki ilişki.
ARDIÇ FN, TOPUZ B, KARA CO, KARABULUT H, KOCAGÖZOĞLU B.
27. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya


 

2) SMOOTH PURSUİT NECK TORSİON TEST ÖN ÇALIŞMA RAPORU
Kocagözoğlu B, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO.
7. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,4-9 Ekim, 2003 Antalya


 

3) Denizli il Merkezi’nde alerjik rinitli hastaların ev havasının küf mantarı florası. Ergin Ç, Topuz B, Kaleli İ, Kara CO, Kocagözoğlu B. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 2004.


 

4) İLETİM TİPİ İŞİTME KAYBI YAPMIŞ KONJENİTAL PETROZ APEKS KOLESTEATOMU
Kahraman T, Ardıç FN, Topuz B, Kara CO, Kocagözoğlu, B.
28. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya


 

5) BAŞ DÖNMESI ENGELILIK KISA FORMU
Ardıç FN, Kocagözoğlu B, Topuz B, Kara CO.
28. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya


 

6) ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA BRONŞ HİPERAKTİVİTESİ
Topuz B, Kadıköylü S, Çubukçu S, Kocagözoğlu B, Kara CO, Ardıç FN.
28. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya


 

7) ERİŞKİN POPULASYONDA HORLAMA PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
Kara CO, Zencir M, Topuz B, Ardıç FN, Kocagözoğlu B.
28. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs, 2005 Antalya