BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)


Bilgisayarlı tomografi; X-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bu yöntemle klasik röntgenogramlardaki üst üste binme (superpozisyon) ortadan kaldırılmıştır. BT görüntüleri röntgenden çok daha ayrıntılıdır. BT, X-ışınının bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinin ürünüdür.